Sekvenssimurtuminen

Sekvenssin rikkominen / Super Mario 64

Suuri osa Super Mario 64: n suosiosta on se, että se on aivan Super Metroidin rinnalla siinä, kuinka helposti Sequence Breaking voidaan suorittaa, mikä tekee siitä erittäin…